top of page

Bygden idag

Saqqaq, der betyder "Solsiden", er den ældste af Ilulissats bygder og ligger ca. 100 km mod nord på sydsiden af Nuussuaq-halvøen. Bygden har fungeret som bosted igennem flere tusind år, men blev i 1755 grundlagt som kolonien Ritenbenk, der senere (1781) blev flyttet til Arveprinsens Ejland (Alluitsoq). Bygden er en velfungerende fisker- og fangerbygd, men er også et turistmål. Saqqaq indgår i et tæt samspil med den nærliggende bygd Qeqertaq.

Fakta

 

Indbyggere: 132 (2020)

Kommune: Avannaata Kommunia

Sprog: Grønlandsk / Dansk

Hovederhverv: Fiskeri og fangst

Nærmeste by: Ilulissat (Jakobshavn)

Placering: Diskobugten - 450 km nord for polarcirklen

Position: Bygdens position er: 70°00′35″N 51°56′45″W.

Bygden i dag

 

Bygden udgør et driftigt og velfungerende fællesskab struktureret af åbne, klynger af fritliggende enfamiliehuse i 1-1½ etage og alle regnbuens farver. Grupperingerne samler sig om kystlandskabets små fjeldtoppe og er bundet sammen på tværs af et lavtliggende sti- og vejanlæg, der samles ved en centrale pladsdannelse. Her ligger de fleste af bygdens fællesfunktioner.

 

Befolkningstallet i Saqqaq voksede i perioden fra 1980 - 2000 (fra 147 - 198 indbyggere). Siden da har folketallet været jævnt faldende og bygden har nu ca. 132 indbyggere. Fraflytning sker overvejende til nabobygder eller de større byer.

 

Turisme er bygdens andetstørste erhverv og knytter sig til de buldrende og evigt foranderlige isfjeldsbanker ud for kysten, til vandring langs søer og elve og til andre naturoplevelser i baglandet, herunder ture til den lokale bræ. Også Hannibals hus, den lokale fangerkultur og det arkæologiske område er interessant for turismen.

 

Bygden har også arbejdspladser knyttet til serviceerhvervene, butikken, skolen, kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer samt fangererhvervet. Siden 2010 har der samlet set været en lille tilbagegang i beskæftigelsen i Ilulissats bygder.

 

Bygden betjenes af et helistop, som er placeret i den østlige del af bygden. Herudover er der en ugentlig bådafgang med Disko Line.

 

Vejstrukturen består af et øst-vest gående vejnet fra helistop og boligbebyggelse i øst til dumpen (lossepladsen) og havnen i vest. Vejføring  går forbi fiskefabrikken.

De ældste bebyggelser ligger centralt i bygden side om side med de primære servicefunktioner. Herfra er der stikveje til de omgivende boligområder. Vejnettet har overvejende karakter af stier.

Her er ingen biler men få  4-hjulede motorcykler og en enkelt traktor.

 

Bygden har en lille sygeplejestation med ansat sygeplejerske.

Alvorligt syge transporteres til sygehuset i Ilulissat. Akutte tilfælde evakueres via helikopter.

 

Retshåndhævelse varetages af en kommunefogede - en stilling som på mange måder minder meget om de tidligere danske sognefogeder.

Administrationen

 

Centralt i bygden ligger beboerhuset som er et kombineret servicehus og forsamlingshus. Af relevante servicefaciliteter kan nævnes møntvaskeri (poletter kan købes i huset) og badefaciliteter - det er muligt, mod betaling, at få et varmt brusebad!

 

På første sal ligger bygdeforvaltningens kontor. Herfra administreres og varetages bygdens daglige drift - herunder sociale ydelser, renovation, planlægning og vedligehold.

Kontoret er åbent dagligt, men er ikke bemandet permanent.

 

Hovedparten af bygdens kultur- og fællesaktiviteter afholdes i beboerhuset.

 

Saqqaq bygdekontoret

 

Servicecenter Saqqaq

Saqqaq

3952 Ilulissat

Telefon: (+299) 948077

Fax: (+299) 948078

E-mail: saqqaq@greennet.gl

 

Åbningstider

Mandag - Onsdag 09:00 – 14:00

Torsdag 09:00 – 15:00

Fredag 09:00 – 12:00

 

Bygdeforsyningen

 

KNI (en forkortelse af Kalaallit Niuerfiat, som oversat til dansk betyder Grønlands Handel) står for bygdeforsyningen. KNI's historie  går helt tilbage til etableringen af Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) i 1774. I 1986 blev ejerskabet af KGH overdraget til Grønlands Hjemmestyre - og blev til KNI.

KNI består idag af fem forretningsenheder, der forsyner hele Grønland med dagligvarer, forbrugsgoder og brændstoffer. Gennem energienheden Polaroil varetages forsyningen af flydende brændstoffer til hele Grønland. Detailkæden Pilersuisoq driver butikker med dagligvarer og andre forbrugsartikler i 12 byer og 53 bygder. På lammeslagteriet Neqi i Narsaq slagtes og forædles årligt ca. 23.000 lam. Pisisa.gl som er hele Grønlands webshop, tilbyder nonfoodvarer fra hele verden.

Indtil slutningen af 1980'erne var bygdens butik indrettet i en gammel bygning fra begyndelsen af århundredskiftet. Betjeningen foregik som i helt gamle dage, hvor købmanden bag disken hentede og pakkede det, man havde brug for.

I slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne opførte KNI en helt ny servicebutik - et lille supermarked med eget lager.

Ved havnen ligger stadig to gamle lagerbygningen fra krigens tid. De benyttes stadig som supplement til det nye lager.

KNI's forsyningsskib kommer ca.  én gang om måneden i sommerhalvåret. Om vinteren sker forsyningen med helikopter, hvilket gør sortimentet noget mere sparsomt.

I forbindelse med butikken er der etableret et lille postkontor. Posten bliver bragt til bygden via rutebåden. Også bestilte varer fra Ilulissat eller Danmark bliver bragt ud den vej.

I en årrække har KNI's butik haft en konkurrent i form af en lille privat kiosk - et begrænset udvalg, men et fint supplement.

 

 

Kirken og begravelsespladsen

 

Den lille kirke blev bygget i 1909. Den har siden fungeret som et pejlemærke og kan ses vidt omkring. Den er en vigtig ramme for store og små begivenheder i det lille samfund.

Kirken har 80 siddepladser og et fint lille orgel - et harmonium.

 

Kirken er et vigtigt samlingspunkt i det lille samfund og danner rammen om store og små højtider.

Det kan være en smuk oplevelse at deltage i en gudstjeneste og måske være heldig at overvære en barnedåb eller et bryllup, hvor mange lokale vil være iført den traditionelle nationaldragt.

Kirkegården med sine karakteristiske hvide trækors ligger tilbagetrukket på en let skrånende fjeldside bag bygden.

 

 

 

 

 

 

 

Fabrik, indhandling og fiskerihavn

 

Saqqaq har en aktiv fiskerihavn med et produktionsanlæg. Anlægget nedbrændte i 2003. Nuværende anlæg åbnede i 2005 og er ejet af Royal Greenland A/S.

Fabrikken, der først og fremmest forarbejder hellefisk, beskæftiger op til 10 ansatte i højsæsonen.

 

Primære arter: Hellefisk og andre fisk

Færdigvarer: Hel hellefisk i blok

Kapacitet: 8 tons/døgn

Frysehuskapacitet: 80 tons

Antal medarbejdere: 2 lav- / 10 højsæson

 

Ud for fabrikken er anlagt en mole, hvorfra de lokale fiskere indhandler deres fangst.

Skolen og børnepasning

 

I den lille folkeskole (Naatap Atuarfia) er der ca. 28 elever.

Børnepasning foregår som skolepasning, idet der hverken er institutioner eller dagpleje.

Der er udlagt areal til boldbane ved skolen. Grusbanen benyttes flittigt året rundt af såvel unge som gamle.

El, vand, varme og telekommunikation

 

Den tekniske drift varetages af Nukissiorfiit. Det omfatter bl.a. et dieseldrevet elværk, mens vandforsyningen er baseret på overfladevand fra en sø beliggende nord for bygden. Fra søen, der er omfattet af vandspærrezone, pumpes vandet til en beholder ved fiskefabrikken, hvorfra det fordeles til 2 taphuse.

Bygdens boliger varmeforsynes ved selvstændige oliefyr.

Der er ikke kloakering. Affald deponeres på dumpen, hvor også natrenovation bortskaffes.

Telekommunikation varetages af TELE Greenland A/S.

 

Jollehavnen og ankerpladsen

 

Ud for bygdens centrale område ligger den lille Tørveø. Her er ingen hunde, og mange lokale tørrer fisk, agmasetter og sælkød til foder. Det er også et yndet sted at etablere rygeovne for tilberedning af røget fisk.

Øen danner et beskyttet stræde, hvor alle bygdens større både ligger for anker. Ud for de to historiske lagerbygninger er der etableret en pontonbro, hvor alle de mindste joller ligger fortøjet.

Er man på jagt efter frisk fisk eller et godt stykke sæl, er det her man kan være heldig at gøre sig en god handel med en lokal fanger.

 

Tsunami!

 

Fjeldskred ved Paatuut - Flodbølge i Diskobugten

 

af Lotte Melchior Larsen, Trine Dahl-Jensen og Stig A. Schack Pedersen

 

 

Midt på eftermiddagen den 21. november 2000 blev kysten ved bygden Saqqaq på sydsiden af Nuussuaq-halvøen i det centrale Vestgrønland oversvømmet af en voldsom flodbølge. Ti både blev ødelagt, men heldigvis omkom der hverken mennesker eller hunde. Begivenheden skabte en del forvirring og frygt, og den næste dag besigtigede politiet fra Ilulissat området fra helikopter. De kunne herefter berette at årsagen til flodbølgen skulle søges i Paatuut-området på sydkysten af Nuussuaq 40 km vest for Saqqaq, hvor der var sket et stort fjeldskred. Skredet dannede en stor tunge af sort materiale der strakte sig ud i havet, og det fremstod meget tydeligt på baggrund af de hvide, snedækkede omgivelser. Desuden sås sporene af flodbølgen tydeligt, idet områderne langs kysten på hver side af skredet var vasket rene for sne i op til 50 m's højde. Der var sket omfattende skader på den forladte kulmineby Qullissat på nordkysten af Disko lige over for Paatuut. Her måtte flodbølgen være nået over hundrede meter ind i land i en højde af adskillige meter, og hvis byen havde været beboet ville det have kostet mange mennesker livet. Flodbølgen forvoldte også skader i bygden Qeqertaq, og den nåede helt til Ilulissat 135 km borte med et lille, men måleligt udsving i vandstanden på 10-20 cm.

 

 

Læs hele artiklen på:

https://www.geus.dk/media/16727/nr-3-2002.pdf

Lokale begivenheder og kultur

 

Som nævnt danner kirke og beboerhus ramme om de fleste fælles begivenheder, men der er et par begivenheder, som skal nævnes:

 

Hvert år afholdes Saqqaq Midnight Sun Festival (SMS-Festival), hvor unge diskuterer fremtid og kultur, og lokale bands spiller.

 

Saqqaq har ca. 200 slædehunde. Hver vinter arrangeres et hundeslædevædeløb, og vinderen hyldes som en sand helt!

 

 

bottom of page